Проекти


Дата на договора
Дата на стартиране
Дата на приключване
Обща стойност
БФП
Собствено финансиране
Общо реално изплатени суми
Процент на участие на ЕС
Изчисти

57 намерени резултати

Ресурсна ефективност

Приключен (към датата на приключване)