Проекти


Дата на договора
Дата на стартиране
Дата на приключване
Обща стойност
БФП
Собствено финансиране
Общо реално изплатени суми
Процент на участие на ЕС
Изчисти

7 намерени резултати

HiGPS Big Data track

Приключен (към датата на приключване)