Проекти


Дата на договора
Дата на стартиране
Дата на приключване
Обща стойност
БФП
Собствено финансиране
Общо реално изплатени суми
Процент на участие на ЕС
Изчисти

372 намерени резултати

Рекултивация на депо - Челопеч

Приключен (към датата на приключване)