Патронажна грижа + в община Ветово

„Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.“

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус In execution (starting date)
Дата на стартиране 01 Окт, 2021
Дата на приключване 01 Ноев, 2022
Дата на договора 14 Сеп, 2021
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 102,621.16
БФП 102,621.16
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 20,524.23
Процент на участие на ЕС 100,0%

Местоположение

България, Северна и югоизточна България (BG3), Северен централен (BG32), Русе (BG323), Ветово