Развитие и популяризация на „Обединение за къса верига на доставка „Отбрани“ ООД“

Проектът включва дейности за развитие и популяризация на Обединение за къса верига за доставка „Отбрани” на обща стойност 167 470,00 лв. В Обединението влизат три земеделски стопанства от с. Медовина, община Попово, които отглеждат общо 485.90 декара малини и произвеждат средно по 97.18 тона годишно. Чрез развитие на къса верига за доставка с минимален брой икономически оператори в нея, „Отбрани” ООД си поставя за цел да реализира продажби на минимум 36 тона свежи малини в рамките на изпълнение на проекта. Проектът предвижда земеделските производители да транспортират с хладилен камион своята продукция от малини, до собствен търговски обект за директна продажба на дребно в София. Проектът за сътрудничество на Обединението има за цел намали времевия срок за достигане на свежите продукти до клиентите. Липсата на посредници по веригата значително ще намали и крайната продажна цена. Обединението за къса верига за доставки „Отбрани” ще даде възможност на огромен брой потребители от София да закупуват директно свежи малини, като пазарният сегмент ще са основно жители на източните квартали /жк Младост, Дружба, Слатина и др./ Така късата верига за доставки ще осигури икономическа жизнеспособност на земеделските производители от една страна, и достъп до качествен и здравословен български продукт на достъпна цена. В Проекта са включени две дейности: Дейност 1 Текущи дейности във връзка със сътрудничеството – подсигуряване на екип по проекта, наемане на офис и оборудването му с цел осигуряване на три пълноценни работни места, командировки на членовете на Обединението във връзка с дейността и функционирането на късата верига за доставки. Дейност 2 - Дейности за популяризиране на проекта и неговите резултати, които ще запознаят широк кръг от заинтересовани лица с принципа на функциониране и предимствата на късата верига на доставки и дейността на Обединението.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус In execution (starting date)
Дата на стартиране 04 Юли, 2022
Дата на приключване 01 Окт, 2025
Дата на договора 04 Юли, 2022
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 167,470.00
БФП 83,735.00
Собствено финансиране 83,735.00
Общо реално изплатени суми 0.00
Процент на участие на ЕС 90,0%

Местоположение

България, Северна и югоизточна България (BG3), Североизточен (BG33), Търговище (BG334), Попово, гр.Попово