Закупуване на земеделска техника

Закупуване на земеделска техника за обработка на почвата и отглеждане на зърнено житни култури

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Contracted
Дата на стартиране 10 Юни, 2021
Дата на приключване 10 Дек, 2022
Дата на договора 10 Юни, 2021
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 262,897.59
БФП 119,826.62
Собствено финансиране 143,070.97
Общо реално изплатени суми 0.00
Процент на участие на ЕС 90,0%

Местоположение

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Хасково (BG422), Любимец, с.Йерусалимово