„Местни инициативи за териториалната идентичност на Разлог”

Проектното предложение „Местни инициативи за териториалната идентичност на Разлог” предлага интегриран подход за съхраняване, развитие и популяризиране на местната идентичност на територията на община Разлог като ценен ресурс за подобряване на качеството на живот и за туристическото предлагане на специфичен продукт в селските райони. Планираните дейности по проекта са:  Проучвания, анализи, планове и програми, свързани с местната териториална идентичност (традиции, култура и природа) и информираност по опазването на околната среда;  Работа в мрежа с местни организации и институции за съвместно планиране и провеждане на информационно-образователни форуми и местни инициативи за съхраняване и развитие на природното и културно наследство като среда за живот и туризъм;  Фотоизложба „Културно-природното многообразие на Разложкия край”;  Провеждане на празник сред природата с изложение на местни натурални и био продукти и дегустация на местни храни;  Екологични кампании за почистване на природни и урбанизирани територии с участието на представители на различни възрастови, социални и етнически групи.  Видео продукции: филм за Разлог и селата (туристически продукт, популяризиращ местната идентичност) и образователни видеоклипове, инфрмиращи за проблемите и грежата за околната среда;  Осигуряване на материали (с лога и наименование на проекта) за инициативите и кампаниите с екологична, културна и туристическа насоченост;  Информационно-образователни семейни комплекти, включващи: Настолна образователна игра "Култура и природа - опознай Разлога"; Книжка за рисуване "Рисувам моя роден край" и кутия с моливи; Книга "Разлог: традиции и природа за бъдещето";  Дейности за информация и публичност по проекта: плакат и информационна брошура за проекта; информационна табела.  Консултантски услуги по управление на проекта.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Contracted
Дата на стартиране 09 Сеп, 2021
Дата на приключване 30 Юни, 2023
Дата на договора 09 Сеп, 2021
Вижте в ИСУН

Финансова информация

Обща стойност 143,560.00
БФП 143,560.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 0.00
Процент на участие на ЕС 90,0%

Местоположение

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Югозападен (BG41), Благоевград (BG413), Разлог