„Подобряване на условията на труд и оптимизация на трудовата дейност в счетоводна кантора „Микана“

"Микана" ООД е фирма, регистрирана през 2018г, но с амбициозен колектив, работещ за стабилното утвърждаване в сферата на счетоводни услуги. Настоящите клиенти на дружеството са основно от територията на община Попово. За да отговори на високите очаквания на клиентите и за да предложи качествено обслужване, съответстващо на съвременните стандарти, ръководството на фирмата наема самостоятелен офис, на комуникативно място в централната градска част. Следващата стъпка е закупуване на оборудване и обзавеждане, необходимо за материална и функционална обезпеченост на 4 работни места в наетия офис. С реализирането на проекта фирмата ще разшири дейността си като назначи допълнителен персонал, което ще позволи увеличаване броя на клиентите, ползващи услугите й. Новозакупеното оборудване ще създаде възможност традиционните счетоводни услуги да бъдат предоставени по по-модерен, по-ефективен и ефикасен начин, както и ще се създаде условия за въвеждане на допълнителни услуги. Тези допълнителни услуги ще включват: изготвяне на бизнес прогнози, анализи за бъдещи периоди и планиране на бизнеса на нашите клиенти.Добрите условия на труд и безопасната среда са първостепенните грижа на фирменото ръководство, тъй като безопасността и здравето на персонала, заедно с рентабилността и качеството на предлаганите услуги са неделим аспект от неговите отговорности.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Contracted
Дата на стартиране 05 Апр, 2022
Дата на приключване 30 Юни, 2023
Дата на договора 05 Апр, 2022
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 35,929.42
БФП 25,150.60
Собствено финансиране 10,778.82
Общо реално изплатени суми 0.00
Процент на участие на ЕС 90,0%

Местоположение

България, Северна и югоизточна България (BG3), Североизточен (BG33), Търговище (BG334), Попово, гр.Попово