Отглеждане на зеленчуци и трайни насаждения

Проектното предложение е на млад фермер с намерение за увеличение на обработваемата земя .Включва създаване на трайно насаждение от сливи .Проектното предложение включва и преминаване към биологично производство на сливи.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Сключен
Дата на стартиране 23 Окт, 2019
Дата на приключване 23 Апр, 2024
Дата на договора 23 Окт, 2019
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 48,845.00
БФП 48,845.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 24,447.50
Процент на участие на ЕС 90,0%

Местоположение