Създаване на автосервиз в община Сапарева Баня

Шарлот ЕООД е микропредприятие, регистриран на територията на селски район. Настоящото проектно предложение предвижда инвестиции в изграждането на автосервиз, както и в закупуването на дълготрайни материални активи /машини, оборудване, техника/, необходими за дейността на фирмата и за експлоатацията на сервиза. Проектът на кандидата попада в сектор G- 45.20 Техническо обслужване и ремонт на автомобили. В автосервиза ще се извършват дейности изцяло свързани с техническо обслужване и ремонт. Проектът ще се реализира в Сапарева баня. С дейностите, предвидени за изпълнение, се предвижда и осигуряване на устойчива заетост- ще се създадат нови работни места в дружеството.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Сключен
Дата на стартиране 31 Май, 2021
Дата на приключване 01 Юни, 2021
Дата на договора 31 Май, 2021
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 484,305.78
БФП 242,152.89
Собствено финансиране 242,152.89
Общо реално изплатени суми 0.00
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Югозападен (BG41), Кюстендил (BG415), Сапарева баня, гр.Сапарева баня