Изпратете сигнал за проект:

„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на гр. Копривщица“