Изпратете сигнал за проект:

ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО В ОБЩИНА БРЕЗНИК, ОПРЕДЕЛЕНО ЗА ЗАКРИВАНЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРА ПО НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ПО ДЕЛО С-145/14 – БРЕЗНИК