Изпратете сигнал за проект:

Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан"