Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 28 Сеп, 2020
Дата на приключване 28 Дек, 2020
Дата на договора 28 Сеп, 2020
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 7,000.00
БФП 7,000.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 7,000.00
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение