Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 08 Ян, 2021
Дата на приключване 08 Апр, 2021
Дата на договора 08 Ян, 2021
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 3,747.30
БФП 3,747.30
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 3,747.30
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение