Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 17 Юли, 2020
Дата на приключване 17 Окт, 2020
Дата на договора 17 Юли, 2020
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 10,000.00
БФП 10,000.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 10,000.00
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение