Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии

Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 01 Дек, 2020
Дата на приключване 01 Сеп, 2021
Дата на договора 01 Дек, 2020
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 20,000.00
БФП 20,000.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 0.00
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Югозападен (BG41), София-Град (BG411), Столична, гр.София