Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии

Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 21 Ян, 2021
Дата на приключване 21 Окт, 2021
Дата на договора 21 Ян, 2021
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 24,000.00
БФП 24,000.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 0.00
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България, Северна и югоизточна България (BG3), Североизточен (BG33), Шумен (BG333), Шумен, гр.Шумен