Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии

Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 01 Дек, 2020
Дата на приключване 01 Сеп, 2021
Дата на договора 01 Дек, 2020
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 5,000.00
БФП 5,000.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 0.00
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България, Северна и югоизточна България (BG3), Северен централен (BG32), Русе (BG323), Русе, гр.Русе