Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Closed (completion date)
Дата на стартиране 21 Мар, 2022
Дата на приключване 13 Май, 2022
Дата на договора 21 Мар, 2022
Вижте в ИСУН

Финансова информация

Обща стойност 50,000.00
БФП 50,000.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 50,000.00
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България, Северна и югоизточна България (BG3), Североизточен (BG33), Добрич (BG332), Добрич-град, гр.Добрич