Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус In execution (starting date)
Дата на стартиране 16 Сеп, 2022
Дата на приключване 16 Юли, 2023
Дата на договора 16 Сеп, 2022
Вижте в ИСУН

Финансова информация

Обща стойност 135,930.00
БФП 67,965.00
Собствено финансиране 67,965.00
Общо реално изплатени суми 0.00
Процент на участие на ЕС 100,0%

Местоположение

България, Северна и югоизточна България (BG3), Северен централен (BG32), Габрово (BG322), Габрово, с.Лесичарка