Община Брезник

9 project

„Реконструкция и рехабилитация на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171 в с. Ноевци“

Обща стойност

1,156,961.50

БФП

1,156,961.50

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

Сключен

Дата на договора

03 Юни, 2019

Дата на стартиране

03 Юни, 2019

Дата на приключване

03 Юни, 2022

ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО В ОБЩИНА БРЕЗНИК, ОПРЕДЕЛЕНО ЗА ЗАКРИВАНЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРА ПО НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ПО ДЕЛО С-145/14 – БРЕЗНИК

Обща стойност

1,295,267.18

БФП

1,295,267.18

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

169,221.71

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

04 Юни, 2020

Дата на стартиране

19 Юни, 2020

Дата на приключване

19 Май, 2022

Реконструкция и ремонт на два броя спортни площадки и трибуни към тях, включително оборудване в УПИ IX, кв. 26, гр. Брезник, област Перник

Обща стойност

96,504.42

БФП

96,504.42

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

Сключен

Дата на договора

14 Май, 2019

Дата на стартиране

14 Май, 2019

Дата на приключване

14 Май, 2022

Патронажна грижа + в община Брезник

Обща стойност

151,158.05

БФП

151,158.05

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

30,231.61

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

26 Фев, 2021

Дата на стартиране

01 Мар, 2021

Дата на приключване

01 Апр, 2022

Създаване на нова здравно-социална услуга "Патронажна грижа "- към Община Брезник

Обща стойност

42,850.08

БФП

42,850.08

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

34,280.06

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

20 Авг, 2020

Дата на стартиране

02 Сеп, 2020

Дата на приключване

02 Мар, 2021

Създаване на нова здравно-социална услуга "Патронажна грижа "- към Община Брезник

Обща стойност

80,115.00

БФП

80,115.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

79,776.24

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

15 Апр, 2020

Дата на стартиране

16 Мар, 2020

Дата на приключване

31 Ян, 2021

Създаване на нова здравно-социална услуга "Патронажна грижа "- към Община Брезник

Обща стойност

85,700.16

БФП

85,700.16

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

83,957.19

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

17 Юни, 2019

Дата на стартиране

01 Юли, 2019

Дата на приключване

01 Сеп, 2020

„Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в община Брезник”

Обща стойност

260,305.57

БФП

260,305.57

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

249,237.08

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

27 Юли, 2016

Дата на стартиране

27 Юли, 2016

Дата на приключване

27 Мар, 2019

"Център за услуги в домашна среда "към Община Брезник.

Обща стойност

490,910.20

БФП

490,910.20

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

479,672.22

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

11 Дек, 2015

Дата на стартиране

01 Ян, 2016

Дата на приключване

01 Дек, 2017