ОБЩИНА ЧАВДАР

9 project

Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в с. Чавдар, общ. Чавдар

Обща стойност

549,466.01

БФП

549,466.01

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

Сключен

Дата на договора

07 Окт, 2020

Дата на стартиране

07 Окт, 2020

Дата на приключване

15 Сеп, 2023

Патронажна грижа + в община Чавдар

Обща стойност

8,789.76

БФП

8,789.76

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

10 Май, 2021

Дата на стартиране

10 Май, 2021

Дата на приключване

10 Юни, 2022

Изграждане на физкултурен салон към ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Чавдар, община Чавдар

Обща стойност

470,665.72

БФП

470,665.72

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

Сключен

Дата на договора

08 Май, 2019

Дата на стартиране

08 Май, 2019

Дата на приключване

08 Май, 2022

Демонстрационен проект за управление на отпадъците в община Чавдар

Обща стойност

170,800.00

БФП

167,580.00

Собствено финансиране

3,220.00

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

11 Авг, 2020

Дата на стартиране

26 Авг, 2020

Дата на приключване

26 Апр, 2022

„3-1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Чавдар"

Обща стойност

22,649.22

БФП

22,649.22

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

Сключен

Дата на договора

09 Фев, 2021

Дата на стартиране

01 Ян, 2021

Дата на приключване

30 Сеп, 2021

Подкрепа за устойчив бизнес в община Чавдар

Обща стойност

4,982.50

БФП

4,982.50

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

20 Юли, 2020

Дата на стартиране

20 Юли, 2020

Дата на приключване

20 Юли, 2021

„Патронажна грижа в община Чавдар”

Обща стойност

9,810.00

БФП

9,810.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

8,464.22

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

16 Юни, 2020

Дата на стартиране

16 Мар, 2020

Дата на приключване

31 Дек, 2020

Социално предприятие в сферата на услугите за отдих и развлечения към община Чавдар

Обща стойност

163,308.31

БФП

163,308.31

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

162,053.67

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

10 Апр, 2018

Дата на стартиране

01 Май, 2018

Дата на приключване

01 Юли, 2019

„Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Чавдар с цел гарантиране на независим живот за хора в невъзможност за самообслужване”

Обща стойност

304,469.84

БФП

304,469.84

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

274,765.27

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

17 Сеп, 2015

Дата на стартиране

17 Сеп, 2015

Дата на приключване

31 Дек, 2017