Община Брацигово

11 project

Патронажна грижа+ в община Брацигово

Обща стойност

282,591.65

БФП

282,591.65

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

56,518.33

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

06 Юли, 2021

Дата на стартиране

01 Сеп, 2021

Дата на приключване

01 Ноев, 2022

„РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО на община Брацигово в УПИ І "Депо за неопасни отпадъци", местност Клисурата, в землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик

Обща стойност

1,157,717.40

БФП

1,157,717.40

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

326,064.43

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

02 Юни, 2020

Дата на стартиране

17 Юни, 2020

Дата на приключване

17 Май, 2022

„Подобряване на спортната инфраструктура - с. Бяга Община Брацигово“

Обща стойност

97,228.01

БФП

97,228.01

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

48,552.27

Статус

Сключен

Дата на договора

15 Май, 2019

Дата на стартиране

15 Май, 2019

Дата на приключване

15 Май, 2022

Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик

Обща стойност

1,167,850.43

БФП

1,167,850.43

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

Сключен

Дата на договора

15 Май, 2019

Дата на стартиране

15 Май, 2019

Дата на приключване

15 Май, 2022

Осигуряване на топъл обяд на територията на община Брацигово

Обща стойност

27,621.00

БФП

27,621.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

2,405.70

Статус

Сключен

Дата на договора

09 Фев, 2021

Дата на стартиране

01 Ян, 2021

Дата на приключване

30 Сеп, 2021

„ПИЛОТЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО”

Обща стойност

585,674.90

БФП

585,674.90

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

435,746.00

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

14 Мар, 2019

Дата на стартиране

01 Апр, 2019

Дата на приключване

30 Юни, 2021

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Брацигово

Обща стойност

76,845.00

БФП

76,845.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

73,857.10

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

05 Юни, 2020

Дата на стартиране

16 Мар, 2020

Дата на приключване

31 Ян, 2021

"Осигуряване на топъл обяд - Община Брацигово 2016"

Обща стойност

128,968.95

БФП

128,968.95

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

128,967.27

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

15 Юли, 2016

Дата на стартиране

09 Май, 2016

Дата на приключване

30 Апр, 2020

ДЕЦАТА НА БРАЦИГОВО - РАЗЛИЧНИ ПО ЕТНОС, НО ЕДНАКВИ ПО МЕЧТИ

Обща стойност

147,329.76

БФП

147,329.76

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

Прекратен (към дата на прекратяване)

Дата на договора

23 Ян, 2017

Дата на стартиране

23 Ян, 2017

Дата на приключване

23 Фев, 2018

"Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово"

Обща стойност

499,463.71

БФП

499,463.71

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

494,089.01

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

17 Сеп, 2015

Дата на стартиране

01 Дек, 2015

Дата на приключване

01 Окт, 2017

Осигуряване на топъл обяд в община Брацигово

Обща стойност

8,359.85

БФП

8,359.85

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

8,359.85

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

02 Юли, 2015

Дата на стартиране

04 Май, 2015

Дата на приключване

30 Сеп, 2015