ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

10 project

„Ремонт и модернизация на ДГ „Евлампия Векилова”, гр. Копривщица“

Обща стойност

969,272.25

БФП

969,272.25

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

Сключен

Дата на договора

13 Окт, 2020

Дата на стартиране

13 Окт, 2020

Дата на приключване

15 Сеп, 2023

Ремонт с цел подобряване на енергийна ефективност на сградата на Общинска администрация-Копривщица

Обща стойност

250,438.82

БФП

250,438.82

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

Сключен

Дата на договора

11 Юни, 2020

Дата на стартиране

11 Юни, 2020

Дата на приключване

11 Юни, 2023

Възстановяване на щети по горите от горски пожари и природни бедствия, болести и вредители, на територията на община Копривщица

Обща стойност

282,048.85

БФП

282,048.85

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

Сключен

Дата на договора

30 Мар, 2020

Дата на стартиране

30 Мар, 2020

Дата на приключване

30 Мар, 2023

„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на гр. Копривщица“

Обща стойност

704,739.16

БФП

704,739.16

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

70,473.92

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

03 Юни, 2020

Дата на стартиране

18 Юни, 2020

Дата на приключване

18 Май, 2022

ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + в община Копривщица

Обща стойност

17,579.52

БФП

17,579.52

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

3,515.90

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

18 Фев, 2021

Дата на стартиране

18 Фев, 2021

Дата на приключване

18 Фев, 2022

„Осигуряване на топъл обяд в община Копривщица в условията на пандемията от COVID-19”

Обща стойност

27,621.00

БФП

27,621.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

5,524.20

Статус

Сключен

Дата на договора

12 Фев, 2021

Дата на стартиране

01 Ян, 2021

Дата на приключване

30 Сеп, 2021

"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Копривщица"

Обща стойност

22,890.00

БФП

22,890.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

22,582.53

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

15 Юни, 2020

Дата на стартиране

16 Мар, 2020

Дата на приключване

31 Ян, 2021

"Осигуряване на топъл обяд в община Копривщица - с грижа и отговорност за хората в неравностойно положение"

Обща стойност

120,268.56

БФП

120,268.56

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

120,268.56

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

23 Ноев, 2016

Дата на стартиране

03 Окт, 2016

Дата на приключване

30 Апр, 2020

Развитие на социалното предприемачество в община Копривщица

Обща стойност

192,497.20

БФП

192,497.20

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

190,267.00

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

16 Май, 2018

Дата на стартиране

16 Май, 2018

Дата на приключване

31 Дек, 2019

Предоставяне на социални услуги по процедура "Независим живот" от Община Копривщица

Обща стойност

459,848.00

БФП

459,848.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

456,869.88

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

17 Сеп, 2015

Дата на стартиране

17 Сеп, 2015

Дата на приключване

17 Авг, 2017