Осигуряване на топъл обяд в община Кнежа

Осигуряване на топъл обяд в община Кнежа

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 25 Май, 2015
Дата на приключване 30 Сеп, 2015
Дата на договора 19 Май, 2015
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 25,014.99
БФП 25,014.99
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 25,014.43
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение