ОБЩИНА КНЕЖА

16 project

"Детски кът в Община Кнежа"

Обща стойност

80,920.00

БФП

80,920.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

16,184.00

Статус

In execution (starting date)

Дата на договора

03 Юни, 2021

Дата на стартиране

01 Юли, 2021

Дата на приключване

12 Май, 2023

Патронажна грижа + в община Кнежа

Обща стойност

50,541.12

БФП

50,541.12

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

In execution (starting date)

Дата на договора

14 Мар, 2022

Дата на стартиране

13 Юни, 2022

Дата на приключване

13 Дек, 2022

"Детски кът в Община Кнежа"

Обща стойност

80,920.00

БФП

80,920.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

16,184.00

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

03 Юни, 2021

Дата на стартиране

01 Юли, 2021

Дата на приключване

01 Дек, 2022

„Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Кнежа чрез обновяване на системата за улично осветление в град Кнежа"

Обща стойност

683,990.35

БФП

683,990.35

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

205,197.00

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

09 Мар, 2021

Дата на стартиране

09 Мар, 2021

Дата на приключване

09 Сеп, 2022

Патронажна грижа + в община Кнежа

Обща стойност

101,082.24

БФП

101,082.24

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

09 Апр, 2021

Дата на стартиране

12 Апр, 2021

Дата на приключване

12 Юни, 2022

„Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“

Обща стойност

780,830.59

БФП

780,830.59

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

389,290.12

Статус

Сключен

Дата на договора

20 Май, 2019

Дата на стартиране

20 Май, 2019

Дата на приключване

20 Май, 2022

„Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”

Обща стойност

411,984.75

БФП

411,984.75

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

315,435.15

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

09 Май, 2016

Дата на стартиране

09 Май, 2016

Дата на приключване

31 Дек, 2021

"3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Кнежа"

Обща стойност

91,773.00

БФП

91,773.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

12,652.20

Статус

Сключен

Дата на договора

12 Фев, 2021

Дата на стартиране

18 Ян, 2021

Дата на приключване

17 Юни, 2021

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Кнежа

Обща стойност

50,541.12

БФП

50,541.12

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

10,108.22

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

24 Авг, 2020

Дата на стартиране

02 Сеп, 2020

Дата на приключване

02 Мар, 2021

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Кнежа

Обща стойност

119,355.00

БФП

119,355.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

111,005.99

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

21 Апр, 2020

Дата на стартиране

16 Мар, 2020

Дата на приключване

31 Ян, 2021

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Кнежа

Обща стойност

101,082.24

БФП

101,082.24

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

92,613.44

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

27 Май, 2019

Дата на стартиране

01 Юли, 2019

Дата на приключване

01 Сеп, 2020

Осигуряване на топъл обяд в Община Кнежа

Обща стойност

504,110.31

БФП

504,110.31

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

504,110.31

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

24 Авг, 2016

Дата на стартиране

06 Юни, 2016

Дата на приключване

30 Апр, 2020

"Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ "Стефан Цанов"- град Кнежа"

Обща стойност

1,299,678.27

БФП

1,299,678.27

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

1,220,274.20

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

16 Дек, 2016

Дата на стартиране

16 Дек, 2016

Дата на приключване

22 Окт, 2019

Създаване на социално предприятие "Шивашки цех" в община Кнежа

Обща стойност

195,385.53

БФП

195,385.53

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

194,899.84

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

25 Апр, 2018

Дата на стартиране

25 Апр, 2018

Дата на приключване

25 Юни, 2019

"Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни социални услуги в домашна среда"

Обща стойност

495,251.94

БФП

495,251.94

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

473,157.79

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

17 Сеп, 2015

Дата на стартиране

17 Сеп, 2015

Дата на приключване

31 Дек, 2017

Осигуряване на топъл обяд в община Кнежа

Обща стойност

25,014.99

БФП

25,014.99

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

25,014.43

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

19 Май, 2015

Дата на стартиране

25 Май, 2015

Дата на приключване

30 Сеп, 2015