Осигуряване на топъл обяд в Община Кнежа

Услугата "Осигуряване на топъл обяд" ще се предоставя както в общинския център - град Кнежа, така и в трите населени места, влизащи в състава на общината - селата Бреница, Еница и Лазарово. Храната за потребителите се приготвя в собствена база - Общински социален комплекс. Сградата е общинска собственост и в нея се приготвя храната за патронираните към "Домашен социален патронаж" лица. Храната се разлива в пластмасови съдове за еднократна употреба. Потребителите получават храната си на място в социалния комплекс, до посочен в заявлението - декларация адрес и до населените места на общината. Храната се превозва с превоз на социалния комплекс, заедно с тази на патронираните лица. Списък с имената на потребителите ще бъде предоставян на служителите, които ще раздават храната само срещу подпис на съответното лице. При неявяване на лицето и неполучаване на храна за съответния ден, обядът ще бъде предоставян на потребител от изготвен от комисията за подбор резервен списък, отново срещу подпис. Договори ще бъдат с сключени с всички лица, които получават топъл обяд. Храната ще се предоставя на 120 лица в рамките на 83 работни дни - всеки работен ден 6 юни до 30 септември 2016 г. и на 200 лица в рамките на 146 работни дни - всеки работен ден за периода от 01.10.2016г. до 30.04.2017г. и 200 лица в рамките на 749 работни дни - всеки работен ден за периода от 01.5.2017г. до 30.04.2020г.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 06 Юни, 2016
Дата на приключване 30 Апр, 2020
Дата на договора 24 Авг, 2016
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 504,110.31
БФП 504,110.31
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 504,110.31
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение