"3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Кнежа"

Проектът е насочен към най-нуждаещите се лица в община Кнежа в условията на пандемията от COVID-19, чрез осигуряване на безплатен топъл обяд. В условията на извънредна епидемична обстановка, в която се намира страната ни, предоставянето на безплатен топъл обяд до домовете на най-бедните и уязвими хора на територията на общината е начин да се подобри качеството им на живот и да се минимизира рискът от заразяване и разпространение на вируса. Предвиденият топъл обяд ще се доставя с общински ресурс до домовете на потребители, които отговарят на целевите групи. Едновременно с това ще се предоставят и съпътстващи мерки - консултации с потребителите, съобразно установените им специфични потребности, спазвайки всички противоепидемични мерки.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Сключен
Дата на стартиране 18 Ян, 2021
Дата на приключване 17 Юни, 2021
Дата на договора 12 Фев, 2021
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 91,773.00
БФП 91,773.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 12,652.20
Процент на участие на ЕС 100,0%

Местоположение