Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Кнежа

Целта на проектa е да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в общината, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им чрез въвеждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Приключен (към датата на приключване)
Дата на стартиране 02 Сеп, 2020
Дата на приключване 02 Мар, 2021
Дата на договора 24 Авг, 2020
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 50,541.12
БФП 50,541.12
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 10,108.22
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение