Патронажна грижа + в община Кнежа

Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 12 Апр, 2021
Дата на приключване 12 Юни, 2022
Дата на договора 09 Апр, 2021
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 101,082.24
БФП 101,082.24
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 0.00
Процент на участие на ЕС 100,0%

Местоположение