Патронажна грижа + в община Кнежа

Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус In execution (starting date)
Дата на стартиране 13 Юни, 2022
Дата на приключване 13 Дек, 2022
Дата на договора 14 Мар, 2022
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 50,541.12
БФП 50,541.12
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 0.00
Процент на участие на ЕС 100,0%

Местоположение

България, Северна и югоизточна България (BG3), Северозападен (BG31), Плевен (BG314), Кнежа, гр.Кнежа