„Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“

Проектното предложение предвижда обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа за осигуряване на устойчив и динамичен градски център с подобрени качества на живот и нова социална среда, чрез нови зелени и пространствени решения, както и физическо обновяване на централната градска част. Предвижда се подмяна на съществуващата настилка с нови клинкерни павета, които са в три различни цвята – жълт, червен и кафяв. За удовлетворяване на изискванията на Наредба №4, се предвижда монтаж на тактилни ивици за внимание и за информация, които ще служат за ориентир на хора в неравностойно положение. Проектът включва и монтиране на поцинковани отводнителни решетки с бетонов улей, които да отвеждат дъждовните води в съществуващата мрежа. Предвиден е монтаж на новото градско обзавеждане - бетонови велостойки; бетонови пейки; бетонови кашпи; бетонови кошчета за боклук; парапети; ограничители за паркиране; осветителни тела. Проектното решение предвижда обособяване на „островно“ разположени кътове за сядане. Във всеки „остров“ има кътове за сядане, както и място за кошче за боклук. Някой от „островите“ ще имат и нови цветни дървесни видове. Други ще бъдат само с пейки. Между "островите" ще се обособят цветни лехи, както и вградено осветление. Предвидени са рампи за преодоляване на денивелацията на терена, които да свързват всички улици, с които граничи площадът, като се залагат и нормативните тактилни ивици по Наредба 4 от 1 юли 2009 г. за указване на посока при хора в неравностойно положение. Ще се направи ремонт на елементи за преодоляване на денивелацията на терена. Предвижда се изграждане на нови зелени площи в западната част на площада,които ще се засеят цветни дървесни видове по дендрологичен проект. Ще се предвиди и напояване, както за дърветата, така и за кашпите с цветя. В проекта се предвижда и изграждане на нов фонтан, около който се организират „островните“ кътове за отдих.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус Сключен
Дата на стартиране 20 Май, 2019
Дата на приключване 20 Май, 2022
Дата на договора 20 Май, 2019
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 780,830.59
БФП 780,830.59
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 389,290.12
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение