Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община

Проектът е трета фаза на Интегрираната система на Столична община (СО) и включва изграждане на модерно съоръжение за оползотворяване на RDF-гориво, произведено в Завода за МБТ на отпадъци на СО (2ра фаза), и производство на топлинна и електрическа енергия. Произведената електроенергия ще се предоставя на националната електрическа мрежа, а топлинната енергия - на топлофикационна мрежа на територията на СО. Инсталацията е решение от типа „отпадъци за производство на енергия“ и е със следните предварителни условия: Количество RDF за оползотворяване: 180 000 t/год.; Обща разполагаемост на инсталацията: 8 000 h/год.; Калоричност на RDF: Номинална-13GJ/t, отклонение между 10GJ/t и 16GJ/t. Проектът се състои от следните основни системи: • Бункер за съхранение RDF; • Пещ (технология за изгаряне на подвижна скара с капацитет 22,5т/ч при 13MJ/kg); • Котел (хоризонтален с пара с параметри: 100т/ч, 60 бара, 425°C); • Обработка на димните газове (реактор, ръкавен филтър, кондензатор за димни газове); • Комин-мокър 80 метров; • Турбина/генератор (за производство на електроенергия, брутно 21MWе); • Производство на топлинна енергия с капацитет 55MWt; • Топлинен акумулатор, капацитет за съхранение 230MWh; • Спомагателно оборудване (охладителна система, UPS, кранове и т.н.). Инсталацията ще бъде разположена на площадка, собственост на „Топлофикация София“ ЕАД, с обща строителна площ около 19 000 m2. В рамките на обособената площадка ще бъдат разположени основната производствено-административна сграда, приемно отделение, бункер за модифицирано гориво, склад за дънна пепел, резервоари за гориво за дизел-генератор и за амонячна вода, топлинен акумулатор, електронни везни и транспортна зона. За Инсталацията се предвижда да има съответен контрол и мониторинг на замърсяванията, на почвата, въздуха и водите.

Коментари
Anonymous

Проектът за изграждане на инсинератор е 100% незаконен. Изключително брутално са погазени множество действащи правни норми. Загубата от неговата реализация ще бъде не по-малка от 14 млрд. лв., без да броим в това число тежкото замърсяване на въздуха за 30 години. Изготвени са и са използвани множество документи с невярно съдържание, пращана е невярна информация към европейски институции. Всички сигнали за нередности, подадени в прокуратурата, потъват - или се изхвърлят в кошчето с абсурдни мотиви или престояват на трупчета. Единствената причина, да не е потърсена отговорност на множество държавни чиновници, са действията на Валентина Маджарова и Иван Гешев. Но и на това ще дойде краят. Те няма да стоят вечно на техните постове.

21 Сеп, 2021

Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 30 Ноев, 2018
Дата на приключване 30 Апр, 2024
Дата на договора 30 Ноев, 2018
Вижте в ИСУН

Програма

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 369,741,082.16
БФП 177,629,778.24
Собствено финансиране 192,111,303.92
Общо реално изплатени суми 71,502,604.52
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение