Столична община

33 project

Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община

Обща стойност

369,741,082.16

БФП

177,629,778.24

Собствено финансиране

192,111,303.92

Общо реално изплатени суми

71,502,604.52

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

30 Ноев, 2018

Дата на стартиране

30 Ноев, 2018

Дата на приключване

30 Апр, 2024

Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи

Обща стойност

44,307,919.73

БФП

44,307,919.73

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

1,216,486.39

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

04 Апр, 2019

Дата на стартиране

19 Апр, 2019

Дата на приключване

19 Мар, 2024

Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община

Обща стойност

9,481,295.20

БФП

9,481,295.20

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

15 Фев, 2021

Дата на стартиране

05 Май, 2021

Дата на приключване

31 Дек, 2023

Техническа помощ за Столична община

Обща стойност

1,167,506.00

БФП

1,167,506.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

493,143.28

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

28 Сеп, 2016

Дата на стартиране

28 Сеп, 2016

Дата на приключване

28 Дек, 2023

Интегриран столичен градски транспорт - фаза II

Обща стойност

115,240,113.94

БФП

98,972,619.91

Собствено финансиране

16,267,494.03

Общо реално изплатени суми

60,164,298.84

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

21 Фев, 2018

Дата на стартиране

21 Фев, 2018

Дата на приключване

21 Ноев, 2023

Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 3 училища на територията на Столична община

Обща стойност

7,197,869.14

БФП

6,337,916.00

Собствено финансиране

859,953.14

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

05 Апр, 2021

Дата на стартиране

05 Апр, 2021

Дата на приключване

05 Окт, 2023

Ремонт и обновяване на Борисова градина - историческа част

Обща стойност

10,324,080.33

БФП

8,999,584.33

Собствено финансиране

1,324,496.00

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

05 Апр, 2021

Дата на стартиране

05 Апр, 2021

Дата на приключване

05 Окт, 2023

Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси

Обща стойност

107,890,200.00

БФП

90,000,000.00

Собствено финансиране

17,890,200.00

Общо реално изплатени суми

60,087,441.50

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

09 Окт, 2019

Дата на стартиране

24 Окт, 2019

Дата на приключване

24 Юли, 2023

Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез доставка на 52 броя нови електрически автобуси и специализирано оборудване за тях

Обща стойност

36,275,400.00

БФП

30,300,000.00

Собствено финансиране

5,975,400.00

Общо реално изплатени суми

11,728,000.00

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

09 Окт, 2019

Дата на стартиране

24 Окт, 2019

Дата на приключване

24 Юли, 2023

Основен ремонт /реконструкция/ на Център за временно настаняване "Св. София"

Обща стойност

3,383,485.87

БФП

1,253,395.82

Собствено финансиране

2,130,090.05

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

04 Ян, 2021

Дата на стартиране

04 Ян, 2021

Дата на приключване

04 Ян, 2023

Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на Столична община

Обща стойност

1,050,703.58

БФП

757,405.52

Собствено финансиране

293,298.06

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

08 Апр, 2021

Дата на стартиране

08 Апр, 2021

Дата на приключване

08 Окт, 2022

Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за релсов транспорт – трамвайни мотриси

Обща стойност

117,189,000.00

БФП

97,700,000.00

Собствено финансиране

19,489,000.00

Общо реално изплатени суми

38,960,133.60

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

09 Окт, 2019

Дата на стартиране

24 Окт, 2019

Дата на приключване

24 Сеп, 2022

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения

Обща стойност

999,683.11

БФП

999,683.11

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

199,936.62

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

13 Окт, 2020

Дата на стартиране

13 Окт, 2020

Дата на приключване

13 Сеп, 2022

Патронажна грижа + в община Столична

Обща стойност

6,747,020.42

БФП

6,747,020.42

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

1,349,404.08

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

24 Фев, 2021

Дата на стартиране

01 Мар, 2021

Дата на приключване

01 Май, 2022

Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019-2021

Обща стойност

599,961.60

БФП

599,961.60

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

280,617.18

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

01 Апр, 2019

Дата на стартиране

01 Ян, 2019

Дата на приключване

31 Дек, 2021

Патронажна грижа за възрaстни хора и лица с увреждания - Компонент 3 в район "Овча купел"

Обща стойност

211,400.00

БФП

211,400.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

109,038.98

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

22 Юни, 2020

Дата на стартиране

16 Мар, 2020

Дата на приключване

31 Дек, 2021

Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства

Обща стойност

3,528,801.18

БФП

3,528,801.18

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

2,135,660.94

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

04 Авг, 2016

Дата на стартиране

04 Авг, 2016

Дата на приключване

21 Дек, 2021

„Център за подкрепа на лица с увреждания - София”

Обща стойност

1,000,000.00

БФП

1,000,000.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

В изпълнение (временно спрян)

Дата на договора

18 Сеп, 2018

Дата на стартиране

01 Май, 2019

Дата на приключване

01 Ноев, 2021

Проект “Обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община” - етап I, за обект Кризисен център "Вяра, надежда и любов"

Обща стойност

754,066.66

БФП

582,505.30

Собствено финансиране

171,561.36

Общо реално изплатени суми

203,876.86

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

26 Юни, 2019

Дата на стартиране

26 Юни, 2019

Дата на приключване

26 Юни, 2021

Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026

Обща стойност

412,583.87

БФП

396,352.19

Собствено финансиране

16,231.68

Общо реално изплатени суми

99,199.50

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

19 Юни, 2019

Дата на стартиране

04 Юли, 2019

Дата на приключване

04 Юни, 2021