Столична община

42 project

Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община

Обща стойност

140,495,700.84

БФП

96,478,397.78

Собствено финансиране

44,017,303.06

Общо реално изплатени суми

9,647,839.78

Статус

In execution (starting date)

Дата на договора

01 Фев, 2022

Дата на стартиране

01 Фев, 2022

Дата на приключване

01 Юли, 2024

„Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ„Средец“ район „Оборище“

Обща стойност

9,969,334.67

БФП

4,000,000.00

Собствено финансиране

5,969,334.67

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

In execution (starting date)

Дата на договора

28 Фев, 2022

Дата на стартиране

28 Фев, 2022

Дата на приключване

28 Май, 2024

Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община

Обща стойност

369,741,082.16

БФП

177,629,778.24

Собствено финансиране

192,111,303.92

Общо реално изплатени суми

71,502,604.52

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

30 Ноев, 2018

Дата на стартиране

30 Ноев, 2018

Дата на приключване

30 Апр, 2024

Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София

Обща стойност

977,488.57

БФП

977,488.57

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

195,497.72

Статус

In execution (starting date)

Дата на договора

19 Апр, 2022

Дата на стартиране

19 Апр, 2022

Дата на приключване

30 Апр, 2024

Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи

Обща стойност

44,307,919.73

БФП

44,307,919.73

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

1,216,486.39

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

04 Апр, 2019

Дата на стартиране

19 Апр, 2019

Дата на приключване

19 Мар, 2024

Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за периода 2022-2023

Обща стойност

398,966.40

БФП

398,966.40

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

48,666.66

Статус

In execution (starting date)

Дата на договора

27 Ян, 2022

Дата на стартиране

01 Ян, 2022

Дата на приключване

31 Дек, 2023

Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община

Обща стойност

9,481,295.20

БФП

9,481,295.20

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

15 Фев, 2021

Дата на стартиране

05 Май, 2021

Дата на приключване

31 Дек, 2023

Техническа помощ за Столична община

Обща стойност

1,167,506.00

БФП

1,167,506.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

493,143.28

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

28 Сеп, 2016

Дата на стартиране

28 Сеп, 2016

Дата на приключване

28 Дек, 2023

„Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“ район „Оборище“

Обща стойност

13,579,737.96

БФП

5,500,000.00

Собствено финансиране

8,079,737.96

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

In execution (starting date)

Дата на договора

16 Сеп, 2021

Дата на стартиране

16 Сеп, 2021

Дата на приключване

16 Дек, 2023

Утвърждаване на „ОКИ Топлоцентрала“ като модерно пространство за изкуство, култура и диалог

Обща стойност

391,160.00

БФП

391,160.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

In execution (starting date)

Дата на договора

09 Дек, 2021

Дата на стартиране

09 Дек, 2021

Дата на приключване

08 Дек, 2023

Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците

Обща стойност

781,176.24

БФП

577,342.10

Собствено финансиране

203,834.14

Общо реално изплатени суми

259,803.95

Статус

In execution (starting date)

Дата на договора

06 Дек, 2021

Дата на стартиране

07 Дек, 2021

Дата на приключване

05 Дек, 2023

Интегриран столичен градски транспорт - фаза II

Обща стойност

115,240,113.94

БФП

98,972,619.91

Собствено финансиране

16,267,494.03

Общо реално изплатени суми

60,164,298.84

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

21 Фев, 2018

Дата на стартиране

21 Фев, 2018

Дата на приключване

21 Ноев, 2023

Ремонт и обновяване на Борисова градина - историческа част

Обща стойност

10,324,080.33

БФП

8,999,584.33

Собствено финансиране

1,324,496.00

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

05 Апр, 2021

Дата на стартиране

05 Апр, 2021

Дата на приключване

05 Окт, 2023

Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 3 училища на територията на Столична община

Обща стойност

7,197,869.14

БФП

6,337,916.00

Собствено финансиране

859,953.14

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

05 Апр, 2021

Дата на стартиране

05 Апр, 2021

Дата на приключване

05 Окт, 2023

Изграждане на геотермални и реконструкция на вътрешно-отоплителни инсталации в две детски градини на територията на район "Кремиковци", Столична община

Обща стойност

594,341.64

БФП

594,341.64

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

In execution (starting date)

Дата на договора

10 Мар, 2022

Дата на стартиране

10 Мар, 2022

Дата на приключване

10 Сеп, 2023

Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси

Обща стойност

107,890,200.00

БФП

90,000,000.00

Собствено финансиране

17,890,200.00

Общо реално изплатени суми

60,087,441.50

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

09 Окт, 2019

Дата на стартиране

24 Окт, 2019

Дата на приключване

24 Юли, 2023

Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез доставка на 52 броя нови електрически автобуси и специализирано оборудване за тях

Обща стойност

36,275,400.00

БФП

30,300,000.00

Собствено финансиране

5,975,400.00

Общо реално изплатени суми

11,728,000.00

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

09 Окт, 2019

Дата на стартиране

24 Окт, 2019

Дата на приключване

24 Юли, 2023

Основен ремонт /реконструкция/ на Център за временно настаняване "Св. София"

Обща стойност

3,383,485.87

БФП

1,253,395.82

Собствено финансиране

2,130,090.05

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

04 Ян, 2021

Дата на стартиране

04 Ян, 2021

Дата на приключване

04 Ян, 2023

Патронажна грижа + в община Столична

Обща стойност

3,373,510.21

БФП

3,373,510.21

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

674,702.04

Статус

In execution (starting date)

Дата на договора

10 Мар, 2022

Дата на стартиране

01 Апр, 2022

Дата на приключване

07 Дек, 2022

Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на Столична община

Обща стойност

1,050,703.58

БФП

757,405.52

Собствено финансиране

293,298.06

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

В изпълнение (от дата на стартиране)

Дата на договора

08 Апр, 2021

Дата на стартиране

08 Апр, 2021

Дата на приключване

08 Окт, 2022