Финансиране на разходите за възнаграждения на необходимите човешки ресурси, ангажирани с управлението и изпълнението на Оперативна програма"Околна среда"

Финансиране на разходите за възнаграждения на необходимите човешки ресурси, ангажирани с изпълнението на дейности свързани с управлението, изпълнението, мониторинга, оценката, осигуряването на информация и публичност, контрола и одита на ОПОС, в съответствие европейското и национално законодателство.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 27 Юли, 2021
Дата на приключване 27 Сеп, 2022
Дата на договора 27 Юли, 2021
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 7,877,730.00
БФП 7,877,730.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 1,575,546.00
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България