Финансиране на разходите за възнаграждения на необходимите човешки ресурси, ангажирани с управлението и изпълнението на Оперативна програма"Околна среда"

Финансиране на разходите за възнаграждения на необходимите човешки ресурси, ангажирани с изпълнението на дейности свързани с управлението, изпълнението, мониторинга, оценката, осигуряването на информация и публичност, контрола и одита на ОПОС, в съответствие европейското и национално законодателство.

Коментари
Оставете коментар

Обща информация

Статус In execution (starting date)
Дата на стартиране 27 Юли, 2021
Дата на приключване 27 Апр, 2023
Дата на договора 27 Юли, 2021
Вижте в ИСУН

Програма

Финансова информация

Обща стойност 10,546,111.00
БФП 10,546,111.00
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 8,132,752.84
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение

България