„Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Кнежа чрез обновяване на системата за улично осветление в град Кнежа"

Проектното предложение предвижда изпълнението мерки за енергоспестяване, предписани в изготвено обследване за енергийна ефективност на Улично осветление по ул. „Марин Боев“, ул. „Георги Димитров“, ул. „23 Септември“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Райна Княгиня“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Димитър Благоев“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Георги Михайлов“, ул. „Райко Даскалов“, ул. „Иван Вазов“ и ул. „Филип Тотю“ в гр. Кнежа, Община Кнежа. Съгласно предписанието се предвижда изпълнението на следните мерки: 1.Подмяна на осветителни тела с нови ЛЕД осветители: Предлаганата мярка включва подмяна на всички осветителни тела с нови ЛЕД осветители с мощност от 22 до 100W, мин. 120- 140lm/W. Осветителите ще бъдат с нулево излъчване на светлина нагоре. Осветителните тела ще са с електронен баласт и коефициент на полезно действие 95%. 2.Монтиране на соларни лампи за тротоарно осветление:Оценена е възможността за използване на ВЕИ за захранване на уличното осветление на тротоарните пространства. Предлага се използване на соларна лампа с вграден акумулатор с мощност 20W, без необходимост от допълнително ел. захранване. Мярката ще доведе до спестяване на 12% от общото потребление на енергия след ЕСМ. Ще бъдат монтирани 150бр. соларни лампи, поставени на съществуващите стълбове по улици: Марин Боев, Георги Димитров и Райко Даскалов. 3.Въвеждане на Система за управление на уличното осветление, изразяваща се в намаляване на мощността на осветлението в часовете с намалено движение между 0 и 5 часа. При включване на улично осветително тяло ще започне работа с 100% от мощността си, в 00:00 часа ще се намали на 50% и в 05:00 часа отново да се включи на 100%. Това ще доведе до осигуряване на нормена осветеност при значителна икономия на енергия. Общият бюджет на проекта възлиза на 683 990.35 лева за срок от 18 месеца. Дейностите се изпълняват съвместно с норвежкия партньор Executive Decision Support AS.

Коментари
Anonymous

Здравейте кога ще се сменят лампите с новите лед при ул Райко Даскалов град.кнежа кажете

16 Ян, 2022

Оставете коментар

Обща информация

Статус В изпълнение (от дата на стартиране)
Дата на стартиране 09 Мар, 2021
Дата на приключване 09 Сеп, 2022
Дата на договора 09 Мар, 2021
Вижте в ИСУН

Бенефициент

Финансова информация

Обща стойност 683,990.35
БФП 683,990.35
Собствено финансиране 0.00
Общо реално изплатени суми 205,197.00
Процент на участие на ЕС 85,0%

Местоположение