МАЗАЛАТ ЕООД

6 project

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

Обща стойност

272,570.00

БФП

136,285.00

Собствено финансиране

136,285.00

Общо реално изплатени суми

0.00

Статус

In execution (starting date)

Дата на договора

16 Сеп, 2022

Дата на стартиране

16 Сеп, 2022

Дата на приключване

16 Юли, 2023

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Обща стойност

50,000.00

БФП

50,000.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

50,000.00

Статус

Closed (completion date)

Дата на договора

21 Окт, 2021

Дата на стартиране

21 Окт, 2021

Дата на приключване

13 Дек, 2021

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Обща стойност

10,000.00

БФП

10,000.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

10,000.00

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

17 Юли, 2020

Дата на стартиране

17 Юли, 2020

Дата на приключване

17 Окт, 2020

Повишаване на енергийната ефективност в "Мазалат" ЕООД

Обща стойност

1,540,000.00

БФП

1,083,000.00

Собствено финансиране

457,000.00

Общо реално изплатени суми

1,077,545.00

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

15 Ноев, 2017

Дата на стартиране

15 Ноев, 2017

Дата на приключване

12 Мар, 2019

Създаване на заетост и разкриване на нови работни места в Мазалат ЕООД

Обща стойност

191,000.00

БФП

191,000.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

182,148.59

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

21 Мар, 2018

Дата на стартиране

21 Мар, 2018

Дата на приключване

31 Дек, 2018

Осигуряване на добри условия на труд в "Мазалат" ЕООД

Обща стойност

148,815.00

БФП

148,815.00

Собствено финансиране

0.00

Общо реално изплатени суми

148,815.00

Статус

Приключен (към датата на приключване)

Дата на договора

26 Май, 2017

Дата на стартиране

26 Май, 2017

Дата на приключване

26 Май, 2018