Проекти


Дата на договора
Дата на стартиране
Дата на приключване
Обща стойност
БФП
Собствено финансиране
Общо реално изплатени суми
Процент на участие на ЕС
Изчисти

335 намерени резултати

Рекултивация на депо - Челопеч

В изпълнение (от дата на стартиране)